PKL PPC 150 -

   
PKL PPC 150
Mã SP:
Giá: Liên hệ đ
Mô tả:
     

Thông số kỹ thuật:

Loại khay:                        U,V hay flat-bottom

Đầu rửa:                           8 kim hoặc 12 kim

Chương trình rửa:          50

Chu kỳ rửa:                     1~20

Thể tích mỗi giếng:          50~450µL/giếng

Thể tích cặn thừa:           ≤1µl/giếng

Độ lếch:                             CV<2%

Thời gian ngâm:              1~3660s

Thời gian dừng:               0~60s

Thời gian hấp thụ:           2-10s

Thời gian rung :               0-60s

Hiển thị:                            240*128 LCD

Bàn phím:                         8 phím

Đầu ra:                             RS-232

BẢN TIN NỔI BẬT