Test Thử Nhanh Của Hãng Ancon-Mỹ -

   
Test Thử Nhanh Của Hãng Ancon-Mỹ
Mã SP:
Giá: Liên hệ đ
Mô tả:
     
Mã hàng             Tên hàng hóa    Đơn vị tính      Nhãn hàng       VNDP  Qui cách
   TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM    GAN SIÊU VI B        
HBS - 0.2.3 Kit ∆ AC HBsAg 3mm Test ACON 0313-10 50 test/hộp
HBS - 0.2.5 Kit ∆ AC HBsAg 5mm Test ACON 0313-10 50 test/hộp
HBS - 0.2.1 Kit ∆ AC HBsAg Cassette Test ACON 0313-10 40 test/hộp
HBS - 0.4.3 Kit ∆ AC HBsAb 3mm Test ACON 0069-08 50 test/hộp
HBS - 0.4.5 Kit ∆ AC HBsAb 5mm Test ACON 0069-08 50 test/hộp
HBS - 0.4.1 Kit ∆ AC HBsAb Cassette Test ACON 0069-08 40 test/hộp
HBC - 0.4.1 Kit ∆ AC HBcAb Cassette Test ACON 0070-08 40 test/hộp
HBE - 0.4.1 Kit ∆ AC HBeAb Cassette Test ACON 0071-08 40 test/hộp
HBE - 0.2.1 Kit ∆ AC HBeAg Cassette Test ACON 0068-08 40 test/hộp
  TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI C    
HCV - 0.3 Kit ∆ AC HCV 3mm Test ACON 0174-09 50 test/hộp
HCV 0.5 Kit ∆ AC HCV 5mm Test ACON 0174-09 50 test/hộp
HCV - 0.1 Kit ∆ AC HCV Cassette Test ACON 0174-09 40 test/hộp
  TEST XÉT NGHIỆM HIV        
HIV - 0.0 Kit ∆ AC HIV strip Test ACON 0369-10 50 test/hộp
HIV-D Kit HIV Determine test Determine 38808 100 test/hộp
HIV - 0.1 Kit ∆ AC HIV Cassette Test ACON 0369-10 40 test/hộp
HIV - 0.1.3 Kit ∆ AC HIV Triline 1/2/0 Test ACON 0369-10 40 test/hộp
  TEST XÉT NGHIỆM GIANG MAI (Treponema pallidum)    
SYP - 0.3 Kit ∆ AC Syphilis 3mm Test ACON 0368-10 50 test/hộp
SYP - 0.5 Kit ∆ AC Syphilis 5mm Test ACON 0368-10 50 test/hộp
SYP - 0.1 Kit ∆ AC Syphilis Cassette Test ACON 0368-10 40 test/hộp
  MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM      
TROP - 0.1 Kit ∆ AC Troponin I Test ACON 0173-09 20 test/hộp
  TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN THAI SỚM    
HCG - 0.0.0 Kit ∆ AC hCG strip Test Quick check 0314-10 50 test/hộp
HCG - 0.0.1 Kit ∆ AC hCG strip máu  Test ACON 0314-10 50 test/hộp
  TEST XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT    
DEN - 0.3 Kit ∆ AC Dengue strip Test ACON 0235-09 24 test/hộp
DEN - 0 Kit Δ AC Dengue Test ACON 0235-09 40 test/hộp
  TEST XÉT NGHIỆM CHẤT GÂY NGHIỆN    
AMP 0.0 Kit ∆ AC AMP strip Test ACON 676/BYT-TB-CT 50 test/hộp
THC - 0.0 Kit ∆ AC THC strip (bồ đà) Test ACON 676/BYT-TB-CT 50 test/hộp
MOR - 0.3 Kit ∆ AC Morphine/Heroin 3mm Test ACON 676/BYT-TB-CT 50 test/hộp
MOR - 0.5 Kit ∆ AC Morphine/Heroin 5mm Test ACON 676/BYT-TB-CT 50 test/hộp
MUL - 0 Kit ∆ AC Multi 3 Drug
( Morphine - THC - AMP)
Test ACON 676/BYT-TB-CT 25 test/hộp
MUL - 0.1 Kit ∆ AC Multi 4 Drug
( Morphine - THC - AMP-Cocain)
Test ACON 676/BYT-TB-CT 25 test/hộp

BẢN TIN NỔI BẬT