Hóa chất xét nghiệm miễn dịch -

   
Hóa chất xét nghiệm miễn dịch
Mã SP:
Giá: Liên hệ đ
Mô tả:
     

 

 

 

                                                                     Hãng sản xuất ERBA

 

STT Xét nghiệm Phương pháp
1  TRAI/IGG/AUT-000  IgG  Turbidimetric immunoassay
2  TRAI/IGA/AUT-000  IgA  Turbidimetric immunoassay
3  TRAI/IGM/AUT-000  IgM  Turbidimetric immunoassay
4  TRAI/APA/AUT-000  Apo A1  Turbidimetric immunoassay
5  TRAI/APB/AUT-000  Apo B  Turbidimetric immunoassay
6  TRAI/C3C/AUT-000  C3 Complement  Turbidimetric immunoassay
7  TRAI/C4C/AUT-000  C4 Complement  Turbidimetric immunoassay
8  TRAI/CRP/AUT-000  CRP  Turbidimetric immunoassay
9  TRAI/RF4/AUT-000  RF  Turbidimetric immunoassay
10  TRAI/MAL /AUT-000  Micro Albumin  Turbidimetric immunoassay
11  TRAI/LPA/AUT-000  Lipoprotein (a)  Turbidimetric immunoassay
12  TRAI/TRF/AUT-000  TRANSFERRIN  Turbidimetric immunoassay
13  TRAI/FER /AUT-000  FERRITIN  Turbidimetric immunoassay
14  TRAI/ASL /AUT-000  ASO  Turbidimetric immunoassay
15  TRA1/CRP/COL-001  CRP CONTROL LOW  NA
16  TRA1/CRP/COH-001  CRP CONTROL HIGH  NA
17  TRA1/RHF/CON-001  RF CONTROL  NA
18  TRA1/ASL/CON-001  ASL CONTROL  NA
19  TRA1/MULT/COL-001  Multi Control (ASO/CRP/RF) Level-1  NA
20  TRA1/MULT/COH-001  Multi Control (ASO/CRP/RF) Level-2  NA
21  XSYS051  ASO Calibrator SUPER high  NA
22  XSYS053  CRP Calibrator SUPER high  NA
23  XSYS052  RF Calibrator SUPER high  NA
24  TRAI/MAL/CON-001  Microalbumin Control  NA
25  TRAI/FER/CAL-001  Ferritin Calibrator Set  NA


 

BẢN TIN NỔI BẬT