Que thử nước tiểu DekaPhan 10 thông số -

   
Que thử nước tiểu DekaPhan 10 thông số
Mã SP:
Giá: Liên hệ đ
Mô tả:
     

Hãng sản xuất: Erba - Đức/Séc

 

                                                                                                              

 

 

Que thử nước tiểu Microalbu Phan 2 thông số: Microalbumin và Crea

Hãng sản xuất: Erba - Đức/Séc

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng thông số:

                                                                                                  

BẢN TIN NỔI BẬT